מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

עבור Cayetano Salas Miralles (להלן, "CSM") הפרטיות של אנשים, שניהם מבקרים באתר האינטרנט שלנו www.salasmirallesabogados.com (להלן, "האתר"), כמו גם כל גורם מושפע אחר המספק לנו מידע באמצעותו (להלן וביחד, "אתה" או "המשתמש" וברבים, "אתה" או "המשתמשים") הוא חשוב ביותר . במובן זה, CSM מתחייבת לעבד את הנתונים שלך בהתאם לתקנות הגנת המידע האישי החלות והתקפות בכל עת.

באופן ספציפי, CSM תעמוד בהנחות שנקבעו בחוק האורגני 3/2018, מ-5 בדצמבר, הגנה על נתונים אישיים והבטחת זכויות דיגיטליות, וכן לאלה של תקנה (EU) 2016/679, מ-27 באפריל, 2016, של הפרלמנט האירופי והמועצה בנוגע להגנה על אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים והתנועה החופשית של נתונים אלה ולפיהם הוראה 95/46/EC וכל תקנות מתאימות אחרות מבוטלות מהתחולה בתוקף בכלל פִּי.

מדיניות פרטיות זו חלה באופן בלעדי על אותם נתונים אישיים שהושגו דרך ערוצי התקשורת הזמינים באתר (כולל, אך לא רק, מיילים ומספרי טלפון). בהתאם לאמור לעיל, אנו קוראים לכל המשתמשים לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו על מנת לברר על הטיפול בנתונים שלהם שנאספו דרך ערוצי התקשורת הזמינים באתר. כמו כן, אנא קרא את העקרונות הכלליים על ההגנה על נתונים אישיים החלים על CSM. בהתבסס על כך, CSM מודיעה על מדיניות הפרטיות שלה על מנת להפוך את המשתמשים באתר מודעים לעיבוד הנתונים שלהם:

1.- מי אחראי על עיבוד הנתונים שלך?

• זהות: Cayetano Salas Miralles. NIF 29004854-Z.

• כתובת דואר וטלפון:
BARCELONA: Passeig de Gràcia 95, קומה 5 של ברצלונה (08008).
(+34) 93 640 42 40

• צור קשר עם קצין הגנת מידע:
administracion@salasmirallesabogados.com

2.- מהן המטרות של עיבוד הנתונים שלך?

באמצעות המיילים שנשלחו ו/או השיחות שהתקבלו, CSM אוספת ומעבדת את הנתונים האישיים שלך על מנת לטפל ולנהל את הבקשות, השאלות ו/או השאילתות שנעשו. בקיצור, תן את השירות המבוקש.

3.- מהי הלגיטימציה לעיבוד הנתונים שלך?

הבסיסים המשפטיים לתשומת לב ולניהול הבקשות, השאלות ו/או ההתייעצויות שנעשו הינם קיומו של קשר טרום חוזי ו/או חוזי, במקרה שלו, בנוסף לאינטרס הלגיטימי של CSM. במילים אחרות, הפעולה של שליחת המידע האמור לנו מהווה פעולה מתקנת ברורה לטיפול בנתונים האישיים שלך ולהתייחס בך כלקוח פוטנציאלי.

4.- כמה זמן נשמור את הנתונים שלך?

CSM תעבד את הנתונים האישיים שלך במשך התקופה הדרושה כדי למלא את המטרות שנקבעו במדיניות פרטיות זו, כמו גם כדי לשמור על המידע האישי שלך בהתאם להוראות החוקים והתקנות הרלוונטיים, במיוחד ביחס לתקופות ההתיישנות החוקיות, ועבור ניסוח, מימוש או הגנה של טענות.

הקריטריון שאנו פועלים לפי זה נקבע לפי (א) מטרת הנתונים שנאספו והגשמת מטרה זו; (ב) הסיבות שבגינן נאספים הנתונים: למשל. לדוגמה, במקרה של הסכמה, אתה יכול לבטל אותה בכל עת, וכן (ג) תקופות אחסון שנקבעו על פי דרישות חוזיות ורגולטוריות.

זכור שבמקרים מסוימים CSM עשויה לשמור את הנתונים שלך לתקופה הדרושה לניסוח, מימוש או הגנה של תביעות, דרישות, אחריות והתחייבויות משפטיות, חוזיות או דיונטולוגיות, תמיד חסומות כדין.

5.- מי עשויים להיות נמעני תקשורת הנתונים?

אנו מודיעים לך שהנתונים האישיים שלך לא יועברו לצדדים שלישיים ללא הסכמתך המפורשת. עם זאת, כתוצאה מהקשר שיש לך איתנו, אנו עשויים להעביר את הנתונים שלך ל:

(1) החברות השייכות, בכל עת, ל-CSM;

(2) משרדי עורכי דין ו/או אנשי מקצוע אחרים שעמם נוכל לשתף פעולה, בתנאי שמסרת לנו
הסכמה לכך;

(3) גורמים ו/או רשויות מוסמכים במקרים בהם קיימת דרישה ו/או חובה בחוק.

6.- מי יכול לגשת לנתונים האישיים שלך?

בהתאם למטרות שלשמן נאסף המידע האישי, ניתן לגשת למידע האמור, ללא הבדל, על ידי האנשים הבאים: (א) אנשי CSM מורשים או נציגיהם הפועלים מטעם CSM, בכפוף לחוקי הגנת המידע החלים; (ב) רשויות רגולטוריות או צדדים שלישיים אחרים בהתאם לחוקים החלים; (ג) צדדים שלישיים/מעבדים (נותני שירותים המעבדים מידע כמעבד נתונים, לפי הוראות CSM).

כל זאת רק לאחר ביצוע האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח שנוכל לשתף מידע כאמור ולאחר שהתקשרנו בחוזה הזמנת הטיפול המתאים, בהתאם לתקנות הגנת מידע.

7.- מהן הזכויות שלך כשאתה מספק לנו את הנתונים שלך?

משתמשים יכולים לבקש את הזכויות הבאות:
• זכות לבקש גישה לנתונים אישיים: אתה רשאי לשאול את CSM אם היא מעבדת את הנתונים שלך, ואם כן, לגשת אליהם.
• זכות לבקש את תיקונו אם הנתונים אינם מדויקים, או להשלים את הנתונים שבידינו לא שלמים.
• זכות לבקש את מחיקת הנתונים שלך.
• זכות לבקש את הגבלת הטיפול שלך: במקרה זה נשמור אותם רק לצורך מימוש או הגנה של טענות.
• זכות להתנגד לטיפול: CSM תפסיק לעבד נתונים אישיים, למעט עיבודם מסיבות לגיטימיות או לצורך מימוש או הגנה של טענות אפשריות.
• זכות לניידות נתונים: במקרה שהמשתמש מעוניין שהנתונים שלו יעובדו על ידי בקר אחר, CSM תקל על העברת הנתונים שלו לבקר החדש.
• זכות שלא להיות כפוף להחלטה המבוססת על טיפול בלבד
עיבוד אוטומטי של הנתונים האישיים שלך.

אם נתת הסכמה למטרה מסוימת, תוכל לחזור בה בכל עת שתרצה, מבלי להשפיע על חוקיות הטיפול המבוסס על ההסכמה לפני ביטולה.
על זכויותיהם, על המשתמשים לשלוח הודעה בכתב ל-Cayetano Salas Miralles, Passeig de Gràcia 95, קומה 5 בברצלונה (08008) תוך ציון שמם, שם משפחתם, כתובתם או לשלוח לנו דואר אלקטרוני לכתובת: administracion@salasmirallesabogados.com. אם יש ספקות לגבי זהותך, ייתכן שיהיה צורך לספק צילום של ה-DNI או מסמך שווה ערך המוכיח את הזהות ונחשב תקף על פי חוק.

כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש במודלים ובטפסים על הזכויות השונות הזמינות לסוכנות הספרדית להגנת מידע בעמוד הרשמי שלה (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html). אנו מודיעים לך על זכותך להגיש תביעה לרשות הבקרה, באופן ספציפי, לסוכנות הגנת המידע הספרדית (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf), ולרשות מוסמכת אחרת גופים ציבוריים לכל תביעה הנגזרת מהנתונים האישיים שלך.

כיצד אנו מגנים על הנתונים האישיים שלך?

על מנת להבטיח את אבטחת המידע, CSM מיישמת אמצעים טכניים וארגוניים שונים כדי להבטיח את רמת האבטחה המתאימה בהתאם לתקנות החלות. בכל מקרה, CSM תנקוט באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים, הן בעת תכנון מערכת עיבוד הנתונים והן בזמן העיבוד עצמו, לשמירה על האבטחה ולמניעת עיבוד בלתי מורשה. עם זאת, למרות היישום החריף של אמצעים כאלה, המשתמש צריך להיות מודע לכך שאמצעי אבטחת אינטרנט אינם ניתנים לחדירה. CSM אינה אחראית לפעולות של צדדים שלישיים אשר, תוך הפרת אמצעים כאמור, ניגשים לנתונים ולמידע הנ"ל.

9.-סודיות

אנשי המקצוע העובדים ב-CSM ובעלי סוג של התערבות בשירותים הניתנים למשתמש, מחויבים לא לחשוף או לעשות שימוש במידע שאליו ניגשו. המידע שימסר המשתמש יחשב, בכל מקרה, חסוי, מבלי שניתן יהיה לעשות בו שימוש למטרות אחרות מאלה הקשורות להנהלה המקושרות לבקשותיו ולשירותים הנדרשים מ-CSM, אם רלוונטי. במובן זה, אנו מתחייבים שלא לחשוף או לחשוף מידע על טענות המשתמש, הסיבות לייעוץ המבוקש או משך יחסיו עמו.

10.-רשתות חברתיות

CSM קיימת בחלק מהרשתות החברתיות המרכזיות באינטרנט, ועבורן היא פועלת כבקר נתונים ביחס לנתונים שמפרסמים CSM.

CSM תטפל בנתונים בכל רשת חברתית על פי הכללים שנקבעו למטרה זו על ידי כל רשת חברתית. לכן, וכל עוד CSM לא מצהיר אחרת, נוכל ליידע את העוקבים שלנו ברשת החברתית המקבילה על הפעילויות שלנו, האירועים ונושאים קשורים אחרים, לרבות שירות עוקבים, דרך הערוצים שהרשת החברתית מספקת לכך מטרה. . CSM לא תחלץ נתונים אישיים מרשתות חברתיות, אלא אם המשתמש ייתן לנו את הסכמתו המפורשת.

11.-קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לדפי אינטרנט אחרים. שים לב שאיננו אחראים לפרטיות ולעיבוד הנתונים של אתרים אחרים. מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על המידע שנאסף באתר. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות ועיבוד הנתונים של דפי אינטרנט אחרים שאליהם אתה מקשר מהאתר שלנו או שאתה מבקר בכל דרך אחרת.

12.- שינויים ושלמות של מדיניות הפרטיות שלנו

אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך רק בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות התקפות בזמן שאנו אוספים את הנתונים האישיים שלך. CSM שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת, ולפרסם שינויים כאלה באתר האינטרנט שלנו, לכן אנו ממליצים לבקר בה בכל פעם שתיגש למדיניות הפרטיות. אם בכל עת נחליט להשתמש בנתונים אישיים בצורה שונה ממה שצוין בעת קבלתם, נודיע לך על כך בדוא"ל, כל עוד יש בידינו. במועד זה, תינתן לך האפשרות לאשר שימושים אחרים או חשיפה של הנתונים האישיים שסיפקת לנו לפני השינוי במדיניות הפרטיות שלנו. במקרה שסעיף כלשהו במדיניות פרטיות זו יבוטל או ייחשב בטל, שאר התנאים לא יושפעו, תוך שמירה מלאה על תוקפם ותוקפם, בהתאם לתקנות החלות בכל עת.

13.- מידע נוסף

מדיניות שימוש בילדים. אתר זה אינו מיועד או מיועד לילדים מתחת לגיל שמונה עשרה (18), ללא אישור הורה או אפוטרופוס חוקי. בהקשר זה, איננו אוספים מידע מאנשים כאלה ביודעין. בכל מקרה, אם ההורים או הנציגים המשפטיים סבורים שילדיהם שלחו לנו נתונים אישיים, ללא הסכמתם, אנא פנה אלינו בכתב לכתובת administracion@salasmirallesabogados.com.
• קטגוריה מיוחדת של נתונים אישיים. לא נאסוף או נעבד כל מידע אישי שהוא רגיש במיוחד או נכלל בקטגוריה המיוחדת של נתונים אישיים של משתמשים, אלא אם הם סיפקו לנו אותם במפורש.
• קבלת החלטות אוטומטית. לא נשתמש בתהליכי קבלת החלטות אוטומטיים, לרבות יצירת פרופילים, אלא אם אישרת לנו במפורש לעשות זאת. במקרה כזה, נודיע לך על ההיגיון שנעשה בו שימוש בהחלטה, וכן על המשמעות וההשלכות הצפויות של עיבוד כזה עבורך.
• עדכון נתונים. חיוני שהנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך יהיו עדכניים ומדויקים. לפיכך, אנו מבקשים ממך להודיע לנו מיד על כל שינוי בנתונים האישיים שלך, כך שהמידע שבידי CSM יתעדכן בכל עת ולא יכיל שגיאות.
• התייעצויות ו/או ספקות הקשורים למדיניות הפרטיות. אם אינך מבין אחד או יותר מההיבטים של מדיניות פרטיות זו או שיש לך שאלות כלשהן לגביה, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת administracion@salasmirallesabogados.com.

תאריך העדכון האחרון: דצמבר 2022